HOME  ABOUT THE BANK  MONETARY POLICY  BANKING SUPERVISION  PAYMENTS & SETTLEMENTS  STATISTICS  FEEDBACK CORNER
BETA HOME  BSP NOTES & COINS  MONETARY OPERATIONS  LOANS-CREDIT & ASSET MGT  PUBLICATIONS & RESEARCH  REGULATIONS  PROCUREMENT

Feedback Corner

lpl????

English Version

The BSP Vision

The BSP aims to be recognized globally as the monetary authority and primary financial system supervisor that supports a strong economy and promotes a high quality of life for all Filipinos.

The BSP Mission

To promote and maintain price stability, a strong financial system, and a safe and efficient payments and settlements system conducive to a sustainable and inclusive growth of the economy.

Filipino Version

Ang Bisyon ng BSP

Naghahangad ang BSP na makilala sa buong mundo bilang pangunahing tagapamahala ng sistema at kaayusan ng pananalapi at ekonomiya upang maitaguyod ang mataas na antas ng kabuhayan para sa lahat ng Filipino.

Ang Misyon ng BSP

Itaguyod at panatilihin ang katatagan ng presyo ng mga bilihin at ng sistemang pinansyal, at ng mahusay, ligtas at maaasahang pamamaraan ng pagbabayad upang makatulong sa patuloy na paglago ng ekonomiya at pag-angat ng kabuhayan ng lahat ng mga Filipino.

 

 

 


lpl???? | ???